Vanskelig å finne revisor?
FÅ 3 TILBUD, HELT GRATIS
FINN REVISOR

HVORDAN DET FUNGERER

Vi hjelper deg med å finne revisor på kort tid!

 • 1. Fyll ut skjemaet

  Når du har sendt inn din forespørsel vil du innen 24 timer motta tilbud fra opptil 3 revisorer. Tjenesten er gratis og uforpliktende – prøv selv!

 • 2. Sammenlign tilbudene

  Du får muligheten til å sammenligne tilbudene ut fra ulike kriterier som pris, beliggenhet, omtale, tilgjengelighet og personlig kontakt. Tenk over hvilke kriterier som er viktigst for deg og hvilke preferanser du har.

 • 3. Velg et tilbud

  Når du har sammenlignet tilbudene ut fra dine preferanser velger du det tilbudet du synes best samsvarer med dine forventninger. Det er helt opp til deg!

 • Gratis
  og ikke
  bindende!

Våre brukere elsker tjenesten!

over 10.000 tar ikke feil. Dette sier de om oss:

Martin Ekberg, Oslo

"Jeg ville gjerne starte min egen bedrift og hadde bruk for en revisor for oppstartshjelp. Jeg spurte litt rundt og søkte på nettet, men uten fremgang. Da kom jeg på denne siden og fant en revisor ganske kjapt!"

Karina Hellstrøm, Bærum

"De tilbød en perfekt løsning for folk som har akutt behov for en revisor. Det var også sånn i mitt tilfelle. Min revisor hadde plutselig sagt opp, så jeg ble tvunget til å finne en ny revisor kjapt! Det fungerte utrolig godt!"

Lennart Söderberg, Oslo S

"Jeg kan definitivt anbefale denne tjenesten! Jeg trengte bare å fylle ut behovene mine i formularet, og så fikk jeg tilbud fra 3 revisorer samme dag. Revisorene var alle kvalitetssikrede og jeg satset på den revisoren jeg fikk mest tillit til etter jeg hadde vært i kontakt med dem!"

FÅ 3 TILBUD PÅ KORT TID

DET HAR BLITT LETTERE Å FINNE REVISOR I OSLO

Revisorbransjen har opplevd en kraftig vekst de siste årene, spesielt i hovedstaden Oslo. Det er flere årsaker til denne utviklingen og her vil vi ta opp de viktigste, i tillegg til å gi gode råd til deg som trenger revisor. Dette har relevans både på mikronivå for deg som driver bedrift, men også på makronivå – i det denne revisjonsutviklingen må ses i sammenheng med den generelle utviklingen i norsk økonomi.

FINANSKRISEN HAR PÅVIRKET ANTALLET AV REVISORER

Tilbud og etterspørsel er en markedskraft som gjelder for alle bransjer – også revisjonsbransjen. Når etterspørselen etter revisorer stiger, blir det også et større tilbud fra byråer som driver med revisjon. Som følge av finanskrisen ble Norges eksport redusert, men virkningene av krisen medførte ikke like store konsekvenser som for nabolandene Sverige og Danmark. Generelt har det derfor ikke vært en stor krise for landet, men for de enkelte bransjene har det i forhold til eksport vært større utfordringer. Spesifikt har det i eksportbransjene kommet færre nye virksomheter på markedet, og flere bedrifter har enten måttet stenge eller hatt for lite vekst. Dette har også påvirket revisjonsbransjen, men det har de seneste årene vært en positiv utvikling. Norges største eksportpartnere har økt importen som følge av bedret økonomi, og norske bedrifter har derfor begynt å eksportere mer – noe som i sin tur øker behovet for revisjon. Et økt tilbud av disse tjenestene er en god nyhet for deg som trenger revisor!

UTVIKLINGEN ER SPESIELT STOR I OSLO

Norges hovedstad har spesielt opplevd en positiv utvikling i antallet av revisjonsbyråer. Ettersom Oslo er landets største by er det der de fleste mellomstore og store selskaper velger å etablere seg. Da bedrifter er store og viktige kunder for revisorer er det også praktisk for revisjonsbyråer å etablere seg i Oslo, slik at avstanden til kundene er kort. Det er imidlertid ikke problematisk med geografisk avstand mellom revisor og kunde, ettersom mye av arbeidet og kommunikasjonen kan utføres digitalt og via e-post og telefon.

LOVEN ER KLAR: ENKELTE MÅ HA REVISOR

I følge loven behøver du ikke bruke revisor dersom bedriften din er under en bestemt størrelse. Men hvis du derimot har et høyere nivå av økonomiske aktiviteter er dette et krav. Dette gjelder blant annet virksomheter med driftsinntekter på mer enn 5 millioner kroner eller en balansesum på mer enn 20 millioner kroner – og disse skal anvende en revisor fra et registrert revisjonsbyrå.

DET ER MANGE GODE GRUNNER TIL Å BRUKE REVISOR

Utviklingen i revisjonsbransjen skyldes ikke bare at flere bedrifter vokser og får høyere nivå av økonomisk aktivitet, eller at det kommer flere nye bedrifter på markedet. Det skyldes også at flere og flere selskaper forstår viktigheten av å få gjennomgått sine regnskap. Etter hvert som selskaper vokser, øker også behovet for regnskapsførings- og revisortjenester. Det er ofte ineffektivt og lite lønnsomt at selskapets egne medarbeidere foretar dette arbeidet, ettersom det er svært omfattende og vanskelig å sette seg inn i. Denne tiden kan dessuten brukes på å skape verdi for virksomheten. Derfor kan det i siste ende være dyrere for bedriften å føre regnskap selv enn å ansette en fagkyndig som har den nødvendige kompetanse og erfaring, og som kan utføre oppgavene på langt mindre tid. Videre er mange større bedrifter omfattet av revisjonsplikten, som innebærer et krav om å bruke en autorisert revisor til å kontrollere årsregnskapet.

FINN EN DYKTIG REVISOR TIL EN GOD PRIS

Det er mange muligheter til å finne en god revisor. Kanskje du kjenner til noen selv, eller har kontakter i nettverket ditt som gjør det. Det kan også være en god idé å bruke internett og formidlingstjenester til å hente inn tilbud. Så snart du har beskrevet dine behov, vil du gjennom tjenesten motta tilbud fra opptil 3 revisorer som alle har den rette kompetansen til å løse akkurat din oppgave. På den måten kan du enkelt velge et av de tre tilbudene du mottar ut fra de kriteriene du legger mest vekt på, og slipper å bruke tid på å lete etter en god revisor.